ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Trang chủ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Giảng Viên An Toàn Lao Động

0
Khóa Học Giảng Viên An Toàn Lao Động Điều kiện làm Giảng Viên huấn luyện ATLĐ : Theo điều 22 Chương I của Nghị định...

Lãnh đạo Quản lý Cấp phòng

0
  Lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ Lãnh đạo Quản lý Cấp phòng Đối tượng tham dự khóa học Công chức, viên chức đang giữ chức vụ...

Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử

0
Nghiệp vụ Báo chí Truyền thông và Quản lý Trang tin Điện tử Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng...

Đào tạo nghiệp vụ Báo chí

0
Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí  Trường Cao đẳng Duyên Hải thông báo tổ chức lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí nhằm trang...
Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

Lớp bồi dưỡng giảng viên chính. Đào tạo cấp chứng chỉ

0
 ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CHÍNH (Hạng II) (Ban hành theo Quyết định số 1612/QĐ-BGĐĐT ngày 16 tháng 5...
Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng

Khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp tại Hải Phòng

0
CHIÊU SINH KHÓA ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP TẠI HẢI PHÒNG Trường cao đẳng DUYÊN HẢI tuyển sinh...
Ôn thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch nội địa quốc tế

Ôn thi lấy chứng chỉ điều hành tour du lịch nội địa quốc tế

0
LỚP ÔN & THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH TOUR DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA Theo Luật du lịch số 9 năm...
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng

0
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN - TỔNG CỤC HẢI QUAN KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUANPHỤC VỤ...
Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

Đào tạo cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm tại Hải Phòng

0
KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM. ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Khóa học nghiệp vụ sư phạm đáp ứng nhu...
Ôn thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa

Ôn thi lấy chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch quốc tế nội địa

0
ÔN THI LẤY CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ NỘI ĐỊA Điều 59 Luật du lịch số 09/2017/QH14, đế lấy thẻ...

ĐĂNG KÝ NHIỀU

NEW