Trang chủ Liên Hệ

Liên Hệ

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Số 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Hotline: 0973 86 86 00 (Cô Hà )

Email: havt@duyenhai.edu.vn