Trang chủ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

851
0
Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC CẤP CHO NHỮNG AI? ĐIỀU KIỆN HỒ SƠ THỦ TỤC KINH PHÍ

Căn cứ pháp lý:

66/2014/QH13 Luật 66/2014/QH13 25-11-2014 Quốc Hội
11/2015/TT-BXD Thông tư 11/2015/TT-BXD 30-12-2015 Bộ Xây dựng

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn được gọi tắt là chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ bán nhà đất. là chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sở xây dựng cấp, có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Thông tư số 11/2015/TTBXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản là điều kiện cần để tất cả cá nhân, tổ chức tham gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản xác định rõ năng lực, vai trò của bản thân trên thị trường.

Tại sao phải cần có chứng chỉ hành nghề bất động sản?

Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có vai trò quan trọng trong việc:

 • Xây dựng đội ngũ bán nhà đất, hành nghề môi giới bất động sản chuyên nghiệp có tâm – tín trong nghề giúp môi trường bất động sản phát triển lành mạnh, mạnh mẽ hơn.
 • Mang lại chất lượng đội ngũ môi giới nhà đất hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch, đáng tin cậy cho nhà đầu tư BĐS.
 • Chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS cũng là điều kiện không thể thiếu nếu muốn thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 69 luật kinh doanh bất động sản: “sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản…”.
 • Đảm bảo đủ điều kiện hành nghề môi giới bất động sản của cá nhân khi có các hoạt động dịch vụ môi giới nhà đất.

Ai đủ điều kiện thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản?

Đối tượng dự thi bao gồm: Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 của Thông tư này.

Điều 9. Điều kiện dự thi

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù.
 2. Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên.
 3. Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư này.

Điều 10. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm

 1. 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh  mầu cỡ 4 x 6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này).
 2. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu).
 3. 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có).
 4. Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương

đương) trở lên.

 1. 02 ảnh mầu cỡ 4 x 6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.
 2. Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

Nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng

Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ khi nhận hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản,

– Nếu hồ sơ đã hợp lệ, đầy đủ thì viết biên nhận hẹn ngày trả kết quả cho người nộp.

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Sở Xây dựng

Thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Lệ phí: 200.000 đồng/ Chứng chỉ. 

Nội dung thi sát hạch có 02 phần thi như sau:

Phụ lục 2, ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT – BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản như sau:

Phần kiến thức cơ sở (100 điểm):

Thi theo hình thức thi viết, thi trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) hoặc kết hợp hai hình thức trên; thời gian làm bài 120 phút. Đề thi gồm các nội dung sau:

Quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, giao dịch bất động sản

 1. a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản tại Luật Kinh doanh bất động sản;
 2. b) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 3. c) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 4. d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Dân sự;
 5. đ) Các quy định về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế, phí.

Thị trường bất động sản

 1. a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;
 2. b) Phân loại thị trường bất động sản;
 3. c) Các yếu tố của thị trường bất động sản;
 4. d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;
 5. đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;
 6. e) Giá trị và giá cả bất động sản.

Đầu tư kinh doanh bất động sản

 1. a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;
 2. b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;
 3. c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;
 4. d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;
 5. đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản.

Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

 1. a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 2. b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 3. c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 4. d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
 5. đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.

Phần kiến thức chuyên môn (100 điểm):

Thi về kiến thức chuyên môn có thể thi viết, thi trắc nghiệm (số lượng từ 30-50 câu hỏi) hoặc kết hợp hai hình thức trên. Thời gian làm bài 120 phút. Nội dung đề thi gồm các nội dung sau:

Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

 1. a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản;
 2. b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản;
 3. c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản;
 4. d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản;
 5. đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản;
 6. e) Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.

Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản

 1. a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;
 2. b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;
 3. c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới;
 4. d) Những bước thực hiện thương vụ môi giới;
 5. đ) Kỹ năng môi giới bất động sản;
 6. e) Marketing bất động sản;
 7. g) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;
 8. h) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;
 9. i) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng giao dịch bất động sản;
 10. k) Kỹ năng tiếp thị bất động sản.

Giải quyết 1-2 tình huống thực tế

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản phải có bài thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản với phần kiến thức cơ sở đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100); phần kiến thức chuyên môn đạt từ 70 điểm trở lên (thang điểm 100).

Mức phạt khi không có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS

Hiện nay, theo quy định pháp luật môi giới nhà đất thì người hành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ môi giới BĐS Sở Xây dựng ở tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Đối với tổ chức cá nhân có môi giới BĐS không có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 121/2013/NĐ-CP nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản

Điều 38. Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ bất động sản

1.. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Hành nghề môi giới độc lập, định giá bất động sản nhưng không có chứng chỉ hành nghề theo quy định; quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản mà không có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản; thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư mà không có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

b) Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới, định giá bất động sản để kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc giấy chứng nhận quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư;

c) Vi phạm nguyên tắc hoạt động về môi giới bất động sản, định giá bất động sản.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng nhân viên môi giới bất động sản, định giá bất động sản không có chứng chỉ hành nghề theo quy định hoặc sử dụng người thuộc đối tượng phải có giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư mà chưa có giấy chứng nhận theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không đủ số người có chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ bất động sản không đúng quy định;

b) Không đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ bất động sản nhưng vẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, định giá bất động sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này.

KHÓA HỌC VÀ ÔN THI NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Khóa Học Hình Thức Học
Môi giới BĐS Online trực tuyến
Quản lý sàn giao dịch  BĐS Online trực tuyến
Định giá  BĐS Online trực tuyến

Hình thức nộp Học phí: Tiền mặt hoặc Chuyển khoản

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Trường Cao Đẳng Duyên Hải

Hotline: 0973 86 86 00  – 0979 8686 57 

Mail: dungnd@duyenhai.edu.vntuvantuyensinh@duyenhai.edu.vn

Danh sách Cơ sở đăng ký đào tạo môi giới, quản lý sàn giao dịch bất động sản: xem tại đây

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây