Trang chủ ĐÀO TẠO NGẮN HẠN Giảng Viên An Toàn Lao Động

Giảng Viên An Toàn Lao Động

530
0

Khóa Học Cấp Chứng Chỉ Giảng Viên An Toàn Lao Động

Điều kiện làm Giảng Viên huấn luyện ATLĐ 

Theo điều 22 Chương I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018

Nội dung huấn luyện giảng viên

Huấn luyện hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động:

Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 năm hoặc Trình độ cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra, quản lý về an toàn, vệ sinh laođộng.

Huấn luyện nội dung nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động và nội dung kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động:

Người có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 03 năm hoặc cao đẳng trở lên và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp không thuộc điểm a, điểm b Khoản này và có ít nhất 05 năm làm công việc an toàn, vệ sinh laođộng.

Huấn luyện Nội dung lý thuyết chuyên ngành:

Người có trình độ từ Đại học trở lên có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 03 năm hoặc Trình độ Cao đẳng có chuyên môn phù hợp với chuyên ngành huấn luyện và có ít nhất 04 năm làm công việc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh laođộng.

Thời gian huấn luyện:

 Khai giảng 6/8 (học cả ngày T7 và CN)

Sáng từ 8h-11h30, chiều 13h30-17h.

Địa điểm học: Tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng

Học Phí : 3.500.000đ. 

Chứng chỉ cuối khóa:

Học viên tham dự khóa Huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng nhận hoàn thành khóa học“Huấn luyện người huấn luyện an toàn, vệ sinh laođộng”

mẫu chứng chỉ giảng viên huấn luyện an toàn lao động
Mẫu chứng chỉ giảng viên huấn luyện an toàn lao động

Hồ sơ bao gồm:

Bằng TN Đại học 2 bản, CMND công chứng 2 bản, 2 ảnh ảnh 3×4, giấy xác nhận năm kinh nghiệm công tác 2 bản, (tất cả đều bản đỏ, sao y công chứng)

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Trung tâm huấn luyện ATLĐ

Hotline: 0973 86 86 00  – 0979 8686 57 

Mail: dungnd@duyenhai.edu.vntuvantuyensinh@duyenhai.edu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây