Trang chủ HUẤN LUYỆN HÀNG HẢI Huấn luyện cơ bản tàu dầu

Huấn luyện cơ bản tàu dầu

173
0

HUẤN LUYỆN CƠ BẢN TÀU DẦU

Đào tạo cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt: Huấn luyện cơ bản tàu dầu (GCNHLNVĐB)

1. Mục đích

Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực nêu tại Bảng A-V/1-1-1 của Bộ luật Quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên, STCW78 sửa đổi 2010.

2. Tóm tắt yêu cầu

 Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu Dầu (Basic training for Oil tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu dầu.
Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc phục vụ trên tàu dầu, trong đó bao gồm các mặt an toàn, việc thực hiện các điều luật và quy định về phòng, chống ô nhiễm biển.

3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Chương trình huấn luyện này dành cho những học viên đã có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Trung tâm huấn luyện thuyền viên – Cao Đẳng Duyên Hải

Hotline: 0982 86 86 10

Mail: tuvantuyensinh@duyenhai.edu.vn

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây