Trang chủ HUẤN LUYỆN HÀNG HẢI Khóa huấn luyện thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể

Khóa huấn luyện thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể

157
0

KHÓA HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN CÓ NHIỆM VỤ AN NINH CỤ THỂ

Đào tạo cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn: huấn luyện thuyền viên có nhiện vụ an ninh cụ thể (GCNHLNVCM)

1. Mục đích

Cung cấp kiến thức cho những Thuyền viên có thể được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển, như định nghĩa trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên, STCW78 sửa đổi 2010.

2. Tóm tắt yêu cầu

Sau khóa huấn luyện, học viên phải đủ kiến thức để thực hiện nhiệm vụ Thuyền viên có nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển như quy định của Bộ luật ISPS và A-VI/6 của Bộ luật STCW, bao gồm tối thiểu như sau:
– Kiến thức về các mối đe dọa và hình thái an ninh hàng hải hiện tại;
– Nhận biết, phát hiện vũ khí, các vật liệu và thiết bị nguy hiểm;
– Nhận biết các đặc điểm và biểu hiện hành vi của đối tượng có khả năng gây mối đe doạ an ninh;
– Các kỹ xảo thường sử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh;
– Các kỹ năng quản lý và kiểm soát đám đông;
– Liên lạc và trao đổi thông tin an ninh;
– Kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố;
– Hoạt động của hệ thống và thiết bị an ninh;
– Thử, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị an ninh trên tàu;
– Các kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát và giám sát;
– Phương pháp kiểm tra, lục soát người, tư trang, hành lý, hàng hóa và vật phẩm cấp lên tàu

3. Tiêu chuẩn tham gia khóa học

Tất cả các Thuyền viên chưa có giấy chứng nhận SSO làm việc trên tàu biển

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Trung tâm huấn luyện thuyền viên – Cao Đẳng Duyên Hải

Hotline: 0982 86 86 10

Mail: thietnt@duyenhai.edu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây