Trang chủ HUẤN LUYỆN HÀNG HẢI Khóa huấn luyện nhận thức an ninh tàu biển

Khóa huấn luyện nhận thức an ninh tàu biển

109
0

KHÓA HUẤN LUYỆN NHẬN THỨC AN NINH TÀU BIỂN

Đào tạo cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn: Nhận thức an ninh tàu biển (GCNHLNVCM)

Mục đích của khóa huấn luyện theo Chương trình này là cung cấp kiến thức cơ bản cho những Thuyền viên không được phân công thực hiện nhiệm vụ an ninh cụ thể trong Kế hoạch an ninh tàu biển nhưng chịu tác động của các quy định trong Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng (Bộ luật ISPS) và phần A-VI/6 của Bộ luật về tiêu chuẩn đào tạo, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên (Bộ luật STCW) sửa đổi.
Cá nhân hoàn thành đạt yêu cầu Chương trình huấn luyện này phải có đủ kiến thức để có thể trợ giúp thực hiện Kế hoạch an ninh tàu biển, bao gồm tối thiểu như sau:

 

  1. – ý nghĩa và cách thức thực hiện tại từng cấp độ an ninh.
  2. – nhận biết và phát hiện vũ khí, thiết bị và vật liệu nguy hiểm.
  3. – nhận biết các đặc điểm, hành vi của đối tượng có khả năng đe dọa an ninh.
  4. – các kỹ xảo thường xử dụng để vô hiệu hóa các biện pháp an ninh.
  5. – kiến thức về các quy trình và kế hoạch ứng phó sự cố.

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ HỌC

Trung tâm huấn luyện thuyền viên – Cao Đẳng Duyên Hải

Hotline: 0982 86 86 10

Mail: tuvantuyensinh@duyenhai.edu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây